Internetové stránky nezávislého lídra
Betterstyle CZ-28172

O Betterware

O Betterware

V roku 1928 založil Albert Edward Clark a Edward Ernest Willis vo východnom Londýne firmu Betterwear, ktorá sa zaoberala priamym predajom potrieb do domácnosti a čistiacich prostriedkov pre domácnosť. Firma sa stávala čoraz populárnejšou. Obchod napredoval a začiatkom 30. rokov bola otvorená továreň v Romford. Došlo k rozšíreniu sortimentu tovaru a názov firmy bol zmenený na Betterware. Chcelo sa tým poukázať na rastúcu rozmanitosť vyrábaných produktov a čistiacich prostriedkov.

Firma Betterware rýchlo získala významné postavenie medzi spoločnosťami zapojenými do priameho predaja. Šesťdesiate roky priniesli ďalší dynamický rast predaja a spoločnosť Betterware bola uznaná ako jedna zo šiestich popredných dodávateľov výrobkov do domácnosti.

V osemdesiatych rokoch sa firma Betterware rozšírila aj do Francúzska, Španielska, Nemecka a Austrálie.

V 90. rokoch sa hodnota akcií spoločnosti rozrástla natoľko, že sa firma podľa Financial Times dostala na zoznam najlepších 500 spoločností.

V súčasnosti má Betterware silnú pozíciu na trhu. Výrobky majú vynikajúcu povesť a ponuka sa neustále obohacuje o nové nápady a riešenia pre domácnosti. Zástupcovia Betterware dodávajú svoje výrobky viac ako 7.000.000 zákazníkom v Európe, Latinskej Amerike, Austrálii a Ázii.

V roku 2007 spoločnosť Betterware začala svoju činnosť v Poľsku, v 2013 vstúpila aj na český trh a v októbri 2014 začala firma Betterware pôsobiť aj na Slovensku.